fbpx

Internacjonalizacja firmy Art Events Krzysztof Gawrych

Internacjonalizacja firmy Art Events Krzysztof Gawrych

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wdroży działania wynikające z modelu biznesowego opracowanego przez firmę doradczą Export Group Sp. z o.o. w dniach 13.03.2018-26.03.2018 r. W tym czasie doszło do spotkania przedstawicieli obu firm w celu przedstawienia działalności firmy Art Events (Dwa Jeziora) i prezentacji jej usług. Firma doradcza przeprowadziła pogłębione wywiady z właścicielem oraz personelem, które później posłużyły do przeprowadzenia odpowiednich analiz i opracowania rekomendacji. Podczas prac nad stworzeniem modelu biznesowego firma doradcza poddała analizie oraz określiła usługi – pobyty prozdrowotno-relaksacyjne – które posiadają duży potencjał w zakresie internacjonalizacji. Określiła także kierunki działalności eksportowej – rynek niemiecki, który stwarza najlepsze perspektywy rozwojowe. W ramach wdrażania modelu biznesowego zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Usługi doradcze w zakresie wyszukania i wyselekcjonowania potencjalnych Klientów,
2. Usługi doradcze w zakresie nawiązania kontaktu i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych z potencjalnymi
Klientami,
3. Usługi doradcze w zakresie przygotowaniu planu kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych i
promocyjnych oraz strony internetowej przeznaczonych na rynek niemiecki,
4. Udział w targach turystycznych ITB Berlin w Niemczech.

Celem realizacji projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji Wnioskodawcy poprzez wdrożenie działao z modelu biznesowego internacjonalizacji. Wśród celów szczegółowych projektu Wnioskodawcy można wskazad poszerzenie zakresu geograficznego ekspansji przedsiębiorstwa oraz pozyskanie nowych Klientów z rynku niemieckiego. Realizacja projektu stanowi ważny element wizji przedsiębiorstwa, związany z kształtowaniem pozycji i rozpoznawalności marki Dwa Jeziora na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników opisanych we wniosku. Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest rozwój kompleksu prozdrowotno-relaksacyjnego i ugruntowanie swojej pozycji na rynku. Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności zapewnią Wnioskodawcy środki zarówno na bieżącą obsługę jak i na rozwój
Wartośd projektu: 316700,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 269195,00 PLN