fbpx

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

 

WILLA DWA JEZIORA ART EVENTS Krzysztof Gawrych
realizuje projekt dofinansowany z Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze” pt. „Podwyższenie   konkurencyjności przedsiębiorstwa  i  zwiększenie  poziomu  zatrudnienia  na   obszarze   Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie poprzez  rozbudowę   infrastruktury”

 

Celem projektu jest poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej  firmy  o  usługi wellness  i  udostepnienie  ich osobom  z  grup defaworyzowanych co pozwoli na  utworzenie 1 miejsca pracy z  grup defaworyzowanej.