fbpx

Regulaminy

 

Regulamin obiektu

 1. Pokoje w Willi Dwa Jeziora wynajmowane są na doby, doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego
 2. Cisza nocna na terenie Willi Dwa Jeziora trwa od 22:00 do 9:00 rano
 3. Goście zobowiązani są do zameldowania się oraz uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu pierwszych 30 min od momentu przybycia i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu
 4. Gość może korzystać z grilla, sauny, jacuzzi itp. atrakcji po ówczesnym ustaleniu z personelem
 5. Willa Dwa Jeziora nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne kosztowności oraz rzeczy Gości pozostawione w pokojach i na terenie obiektu
 6. Przedmioty pozostawione w Willi Dwa Jeziora, będą odsyłane na koszt Gościa  na wskazany przez niego adres. W innych przypadkach będą przechowywane przez 7 dni, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane. W przypadku celowego pozostawienia swoich rzeczy, które uniemożliwią ponowny wynajem pokoju Gość zostanie obciążony opłatą za pakowanie rzeczy oraz za wynajem firmy zewnętrznej do transportu i magazynowania pozostawionych rzeczy. Willa Dwa Jeziora nie posiada własnego miejsca magazynowego.
 7. Gość Willi Dwa Jeziora ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie elementów wyposażenia, urządzeń technicznych oraz braki  w wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających. Willa Dwa Jeziora ma prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia
 8. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie Willi Dwa Jeziora. Istnieje możliwość wynajmu niektórych elementów wyposażenia (np. ręczniki plażowe). O szczegółach informuje Recepcja
 9. Podczas nadchodzącej burzy lub deszczu i nieobecności Gości na obiekcie, personel ma prawo wejść do pokoju z uchylonymi oknami bądź drzwiami balkonowymi, aby je zamknąć w celu ochrony rzeczy przed zniszczeniem
 10. Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag na bieżąco podczas pobytu gospodarzowi obiektu, abyśmy mogli błyskawicznie reagować na Państwa sugestie
 11. Osoby odwiedzające, nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 10:00 do godziny 22:00 po uprzednim powiadomieniu i zgodzie personelu
 12. Willa Dwa Jeziora może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Willi Dwa Jeziora lub Gości
 13. Willa Dwa Jeziora nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa i przedmiotów w nim pozostawionych. Parkingi obiektu są niestrzeżone
 14. W pokoju nie może nocować więcej osób niż jest tymczasowo zameldowanych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób ma prawo wykwaterować każdą dodatkową osobę lub zażądać dodatkowej opłaty
 15. Przebywanie zwierząt domowych na terenie obiektu jest możliwe wyłącznie za uzyskanie wcześniejszej zgody oraz za dodatkową opłatą i tylko w niektórych apartamentach
 1. Za niepoinformowanie recepcji Willi Dwa Jeziora o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 300zł oraz opłata według stawki dobowej za pobyt zwierzęcia
 2. Wszystkie szkody w mieniu Willi Dwa Jeziora bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami odtworzenia/nowego zakupu, dostarczenia montażu będą obciążeni właściciele
 3. Podczas posiłków prosimy o nieprzyprowadzanie zwierząt do jadalni
 4. Reklamacje dotyczące stanu technicznego mogą być składane w ciągu 3 godzin od momentu zakwaterowania. Uszkodzenia nie zgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu zostaną policzone według obowiązującej wartości, a kwotą naprawy zostanie obciążony Gość
 5. Gość w czasie pobytu w Willi Dwa Jeziora zobowiązany jest to sprzątania wynajmowanych pomieszczeń
 6. Gość może zrezygnować ze sprzątania i zlecić pracownikom wykonanie tej usługi po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem
 7. Willa Dwa Jeziora zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody, itp.), usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie
 8. Rezygnacja z przyczyn losowych jest traktowana jako rezygnacja z winy klienta wraz z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami
 9. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe, gdyż dym wchodzi do pokoju co przeszkadza kolejnym Gościom) zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 10. Willi Dwa Jeziora przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi
 11. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości
 12. Wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy o usługach turystycznych i kodeks cywilny
 14. Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi regulaminami dotyczącymi Willi Dwa Jeziora znajdującymi się na naszej stronie www.dwajeziora.pl/regulaminy/

Regulamin kuchni

Kuchnia w tym budynku jest kuchnia wspólną dla kilku apartamentów, dlatego prosimy Państwa o dbanie o czystość i sprzątanie po sobie. Dzięki temu, wszyscy będziemy mieli przyjemność korzystania z tego pomieszczenia. Poniżej przedstawiamy regulamin naszej kuchni:

 1. Osoby korzystające z kuchni mają obowiązek sprzątnąć po gotowaniu i zabrać własne przedmioty kuchenne.
 2. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy zmyć ręcznie lub wstawić do zmywarki, a blat kuchenny przetrzeć.
 3. Jedzenie należy zabrać bądź schować do lodówki.
 4. Lodówka jest przeznaczona jedynie do przechowywania jedzenia.
 5. Jedzenie powinno zostać oznaczone, bądź przechowywane w wydzielonym opakowaniu (koszyk, reklamówka, pojemnik).
 6. Nie należy pozostawiać w lodówce popsutego jedzenia.
 7. Należy usuwać z lodówki produkty lub żywność nie nadającą się do konsumpcji, a w dniu wyjazdu zabrać wszystkie produkty z lodówki i kuchni.
 8. Podczas korzystania z płyty indukcyjnej należykorzystać tylko i wyłącznie z naczyń przeznaczonych do kuchni indukcyjnej (na płycie nie można stosować naczyń z aluminium, ze szkła i stali szlachetnej), zgodnie z instrukcją.
 9. Po skorzystaniu z piekarnika prosimy o jego umycie i doczyszczenie.
 10. Czajnik elektryczny służy jedynie do podgrzewania wody. Do czajnika elektrycznego może być wykorzystywana woda z kranu.
 11. Personel Willi Dwa Jeziora nie odpowiada za przedmioty lub produkty nieoznaczone i pozostawione w kuchni.

Regulamin placu zabaw

PLAC ZABAW MA SŁUŻ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH

 • Z PLACU ZABAW MOŻNA KORZYSTAĆ W GODZINACH 09:00 – 22:00
 • PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI DO 12 LAT
 • DZIECI POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH
 • KORZYSTANIE ZE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW MUSI ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I FUNKCJĄ
 • ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI SĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE
 • KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POWINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO ROZWOJU DZIECKA A OCENY POWINIEN DOKONAĆ RODZIC LUB OPIEKUN DZIECKA
 • ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO BAWIĄCYCH SIĘ DZIECI NA PLACU ZABRONIONE JEST:

 1. JAZDA NA ROWERACH, ROLKACH, HULAJNOGACH
 2. WCHODZENIE NA DACHY WIEŻ I DOMKÓW ORAZ GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCJI HUŚTAWEK, DRABINEK ETC.
 3. KORZYSTANIE Z HUŚTAWEK PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO NA JEDNO MIEJSCE
 4. ZJEŻDŻANIE GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIE ZE ZJEŻDŻALNI I WCHODZENIE NA NIĄ OD STRONY POCHYŁEJ
 5. HUŚTANIE SIĘ NA STOJĄCO
 6. KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW PRZEZ OSOBY POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA

NA TERENIE PLACU ZABAW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ:

 1. PALENIA TYTONIU
 2. SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
 3. WNOSZENIA PRODUKTÓW W SZKLANYCH OPAKOWANIACH
 4. WPROWADZANIA ZWIERZĄT
 5. ŚMIECENIA – ODPADKI NALEŻY WRZUCAĆ DO KOSZY NA ŚMIECI
 6. NISZCZENIA ROŚLINNOŚCI, DRZEW, KRZEWÓW I KWIATÓW

 

TELEFONY ALARMOWE:

STRAŻ MIEJSKA 986
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
OGÓLNY- POMOC (Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO) 112

Regulamin sali zabaw

 1. SALA ZABAW ZNAJDUJE SIĘ W WILLI DWA JEZIORA I CZYNNA JEST CODZIENNIE W GODZINACH OD 7:00 DO 21:00
 2. SALA ZABAW PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO 11 LAT
 3. RODZICE/OPIEKUNOWIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI ZABAW
 4. DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ I KORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH ATRAKCJI SALI ZABAW WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ DOROSŁEJ OSOBY
 5. NA KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ SALI ZABAW MOŻE JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ 5 DZIECI
 6. W SALI ZABAW DZIECI PRZEBYWAJĄ BEZ WZGLĘDU NA PORĘ ROKU WYŁĄCZNIE W SKARPETACH LUB RAJSTOPACH
 7. PRZED WEJŚCIEM DO SALI ZABAW DZIECI ORAZ TOWARZYSZĄCY IM RODZICE/OPIEKUNOWIE POWINNI ZDJĄĆ BIŻUTERIĘ (ŁAŃCUSZKI, KOLCZYKI, BROSZKI, OKULARY ITP.)
 8. Z URZĄDZEŃ SALI ZABAW MOŻNA KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
 9. WILLA DWA JEZIORA NIE ODPOWIADA ZA WYSTĄPIENIE URAZÓW LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM KORZYSTANIEM Z URZĄDZEŃ SALI ZABAW
 10. W PRZYPADKU DOZNANIA PODCZAS KORZYSTANIA Z SALI ZABAW URAZU FIZYCZNEGO, FAKT TEN NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ OBSŁUDZE, POD RYGOREM UZNANIA, ŻE SZKODA NIE NASTĄPIŁA NA TERENIE SALI ZABAW
 11. RODZICE/OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY NA MIENIU LUB ZDROWIU INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SALI ZABAW, WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI POZOSTAJĄCE POD ICH OPIEKĄ
 12. ZA RZECZY POZOSTAWIONE PRZEZ KORZYSTAJĄCYCH Z SALI ZABAW, PROWADZĄCY SALĘ ZABAW NIE ODPOWIADA

 

ZABRANIA SIĘ:

 • POPYCHANIA OSÓB WSPÓŁKORZYSTAJĄCYCH Z URZĄDZEŃ SALI ZABAW
 • WYNOSZENIA Z SALI ZABAW JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW JEJ WYPOSAŻENIA
 • WNOSZENIA DO SALI ZABAW WŁASNEGO JEDZENIA I NAPOJÓW ORAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I NAPOJÓW
 • SPOŻYWANIA NA TERENIE SALI ZABAW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
 • WCHODZENIA ZE ZWIERZĘTAMI

*ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH PROWADZĄCY SALĘ ZABAW ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMÓWIENIA WSTĘPU DZIECIOM WIDOCZNIE CHORYM.

Regulamin korzystania z sauny

 1. W SAUNIE OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE RĘCZNIK I/LUB SZLAFROK. DOZWOLONE JEST UŻYWANIE WYŁĄCZNIE OBUWIA BASENOWEGO (TYPU KLAPKI)
 2. KAŻDY UŻYTKOWNIK SAUNY ZOBOWIĄZANY JEST PRZED WEJŚCIEM DO SAUNY DO DOKŁADNEGO UMYCIA Z UŻYCIEM MYDŁA CAŁEGO CIAŁA
 3. PRZED WEJŚCIEM DO SAUNY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZDJĄĆ OBUWIE BASENOWE
 4. PRZY KORZYSTANIU Z SAUNY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA, POLECEŃ I INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WILLI DWA JEZIORA
 5. W SAUNACH NALEŻY SIADAĆ NA RĘCZNIKU ORAZ TRZYMAĆ NA NIM STOPY
 6. RĘCZNIK POWINIEN BYĆ ROZŁOŻONY TAK, ABY ŻADNA CZĘŚĆ CIAŁA NIE STYKAŁA SIĘ Z POWIERZCHNIĄ DREWNIANĄ


NA TERENIE SAUNY ZABRANIA SIĘ:

 • WCHODZENIA W UBRANIU, STROJU KĄPIELOWYM ORAZ OBUWIU INNYM NIŻ BASENOWE
 • WNOSZENIA I KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ WSZELKICH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REJESTROWANIA OBRAZU LUB DŹWIĘKU
 • BIEGANIA PO TERENIE I HAŁASOWANIA ORAZ GŁOŚNEGO PROWADZENIA ROZMÓW
 • WCHODZENIA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SAUN NIE PRZEZNACZONE DO TEGO CELU
 • DOTYKANIA I MANIPULOWANIA PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I GRZEWCZYCH
 • WNOSZENIA DO POMIESZCZEŃ SAUN NACZYŃ, RESZTEK JEDZENIA I WSZELKICH PRZEDMIOTÓW OBCYCH
 • WNOSZENIA LODU DO POMIESZCZEŃ SAUN
 • WNOSZENIA DO SAUNY ALKOHOLU I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 • NISZCZENIA I USZKADZANIA WYPOSAŻENIA
 • NIE OBYCZAJOWEGO ZACHOWANIA, BĄDŹ ZACHOWANIA UZNANEGO SPOŁECZNIE ZA NIEPRZYZWOITE LUB OBRAŹLIWE

ZABRANIA SIĘ:

 • KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ W SAUNIE OSOBOM, KTÓRYCH OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄ NA: ZAKAŹNE CHOROBY SKÓRY I INNE CHOROBY ZAKAŹNE, GRZYBICĘ, BRODAWICĘ, RUMIEŃ RÓŻA ITP., OTWARTE SKALECZENIA, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY, BRAK HIGIENY OSOBISTEJ, CZĘSTE INFEKCJE DOŻYLNE NA KOŃCZYNACH, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, AGRESYWNE ZACHOWANIA
 • KORZYSTANIA Z SAUNY KOBIETOM W CZASIE MENSTRUACJI

 

*ZA SKUTKI ZDROWOTNE PRZEBYWANIA TYCH OSÓB W SAUNIE WILLA DWA JEZIORA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

*WSZELKIE SKALECZENIA, PROBLEMY ZE ZDROWIEM ORAZ POGORSZENIE SAMOPOCZUCIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ NAJBLIŻSZEMU PRACOWNIKOWI OBSŁUGI.

Regulamin jacuzzi

 1. PRZED SKORZYSTANIEM Z JACUZZI NALEŻY MIEĆ PEWNOŚĆ, CZY JEST TO DLA NAS BEZPIECZNE ORAZ CZY ISTNIEJĄ CHOĆBY NAJMNIEJSZE PRZESŁANKI, AŻEBY Z NIEJ NIE SKORZYSTAĆ. DLATEGO NAJLEPIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB INNYM SPECJALISTĄ. Z JACUZZI NIE POWINNO SIĘ RÓWNIEŻ KORZYSTAĆ BEZPOŚREDNIO PO WZMOŻONYM WYSIŁKU PSYCHICZNYM CZY FIZYCZNYM LUB KIEDY NIE JEST SIĘ W PEŁNEJ DYSPOZYCJI FIZYCZNEJ
  LUB PSYCHICZNEJ.
 2. DO KORZYSTANIA Z JACUZZI NIE NALEŻY PRZYSTĘPOWAĆ NA CZCZO LUB PO ZBYT OBFITYM POSIŁKU (GORĄCYCH KĄPIELI W JACUZZI NALEŻY ZAŻYWAĆ JEDNĄ LUB DWIE GODZINY PO POSIŁKU – ZALEŻNIE OD OBFITOŚCI). PRZED KĄPIELĄ ANI W CZASIE JEJ TRWANIA BEZWZGLĘDNIE NIE POWINNO SIĘ PIĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, PRAGNIENIE MOŻEMY GASIĆ WODĄ, HERBATAMI ZIOŁOWYMI LUB SOKIEM.
 3. NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z JACUZZI SAMEMU. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO KĄPIELI ORAZ PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA JACUZZI NALEŻY PRZEBYWAĆ
  W TOWARZYSTWIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ OSOBY.
 4. JACUZZI WYKONANA JEST Z DREWNA I JAK INNE PRODUKTY WYKONANE Z TEGO MATERIAŁU NARAŻONA JEST NA USZKODZENIA MECHANICZNE I POŻAR.
 5. W JACUZZI NIE NALEŻY STAWAĆ (NADMIERNIE OBCIĄŻAĆ) NA ŁAWKACH, OSŁONACH PIECA ANI NA ŻADNYCH ELEMENTACH KTÓRE PRZEZ TO MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE. ZA USZKODZENIA ODPOWIADA UŻYTKOWNIK.
 6. NIE NALEŻY DOTYKAĆ ELEMENTÓW PIECA W JACUZZI TYCH WYSTAJĄCYCH PONAD POWIERZCHNIE, JAK I TYCH ZANURZONYCH W WODZIE, MOGĄ BYĆ ONE BARDZO GORĄCE !!!
 7. W JACUZZI ZA OPTYMALNĄ BEZPIECZNĄ TEMPERATURĘ DLA UŻYTKOWNIKA PRZYJMUJE SIĘ 35 ÷42 °C. CZAS KORZYSTANIA  JEST INDYWIDUALNY DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA LECZ NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻEBY NIE BYŁ ZBYT DŁUGI. (MOŻE TO BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA).
 8. PODCZAS KĄPIELI W ROZGRZANEJ JACUZZI WYSTĘPUJE BARDZO DUŻA WILGOTNOŚĆ A GĘSTOŚĆ WODY JEST WIĘKSZA OD POWIETRZA, ZATEM ODDZIAŁYWANIE TEMPERATURY JEST BARDZO INTENSYWNE, WIĘC SPEŁNIA ONA RÓWNIEŻ FUNKCJE SAUNY I TE KURACJE NIE POWINNY BYĆ ŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO.
 9. NIE NALEŻY ZBYT MOCNO ROZPALAĆ PIECA ORAZ POZOSTAWIAĆ GO BEZ KONTROLI. PO ZAKOŃCZONYM SEANSIE NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PIEC WYGASŁ ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NIE MA ZAGROŻENIA POŻAREM.
 10. O KORZYSTANIU Z JACUZZI NALEŻY POINFORMOWAĆ PRACOWNIKA RECEPCJI CO NAJMNIEJ 3 GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM SEANSU,
  CHYBA ŻE JEST OGÓLNIE UDOSTĘPNIONA WSZYSTKIM GOŚCIOM.
 11. KORZYSTANIE Z JACUZZI JEST PŁATNE- POBIERANA JEST OPŁATA ZA OPAŁ.
 12. PRZY KORZYSTANIU Z JACUZZI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA, POLECEŃ I INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW PENSJONATU
 13. W JACUZZI OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE STRÓJ BASENOWY.
 14. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z JACUZZI OSOBOM, KTÓRYCH OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄ NA: ZAKAŹNE CHOROBY SKÓRY I INNE CHOROBY ZAKAŹNE, GRZYBICĘ, RUMIEŃ ITP., OTWARTE SKALECZENIA, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY, BRAK HIGIENY OSOBISTEJ, CZĘSTE INFEKCJE DOŻYLNE NA KOŃCZYNACH, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, AGRESYWNE ZACHOWANIA.
 15. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z JACUZZI KOBIETOM W CZASIE MENSTRUACJI.
 16. ZA SKUTKI ZDROWOTNE PRZEBYWANIA TYCH OSÓB W JACUZZI PENSJONAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 17. WSZELKIE SKALECZENIA, PROBLEMY ZE ZDROWIEM ORAZ POGORSZENIE SAMOPOCZUCIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ NAJBLIŻSZEMU PRACOWNIKOWI OBSŁUGI.DO JACUZZI ZABRANIA SIĘ:
 • WCHODZENIA W UBRANIU CZY OBUWIU
 • WNOSZENIA I KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ WSZELKICH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REJESTROWANIA OBRAZU LUB DŹWIĘKU
 • WCHODZENIA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BALII NIE PRZEZNACZONE DO TEGO CELU,
 • DOTYKANIA I MANIPULOWANIA PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I GRZEWCZYCH,
 • WNOSZENIA NACZYŃ, JEDZENIA I WSZELKICH PRZEDMIOTÓW OBCYCH,
 • WNOSZENIA ALKOHOLU I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
 • NISZCZENIA I USZKADZANIA WYPOSAŻENIA.
 • NIE OBYCZAJOWEGO ZACHOWANIA, BĄDŹ ZACHOWANIA UZNANEGO SPOŁECZNIE ZA NIEPRZYZWOITE LUB OBRAŹLIWE.

Regulamin sali klubowej

 1. REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SALI KLUBOWEJ, KONFERENCYJNO- BANKIETOWEJ „KOMINKOWA” ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W WILLI MAMRY PENSJONATU WILLA DWA JEZIORA.
 2. SALA UDOSTĘPNIANA JEST W CELACH SPOŻYCIA POSIŁKÓW, ROZRYWKI I SPOTKAŃ O CHARAKTERZE DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWYM ORAZ PRYWATNYM.
 3. WYNAJEM SALI JEST PŁATNY ZGODNIE Z CENNIKIEM I MOŻE NASTĄPIĆ W DRODZE ZAWARCIA UMOWY I WPŁATY ZALICZKI.
 4. GOŚCIE PENSJONATU MOGĄ PRZEBYWAĆ W SALI BEZPŁATNIE.
 5. SALA WYPOSAŻONA JEST W MEBLE KONFERENCYJNE, STOŁY, EKRAN LCD 60’ (NA ŻYCZENIE EKRAN, RZUTNIK, NAGŁOŚNIENIE )
 6. W SALI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA STOŁY DO GRY W PIŁKARZYKI W CELACH ROZRYWKOWYCH.
 7. PENSJONAT NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SALI.
 8. NAJEMCA/GOŚĆ PENSJONATU ZOBOWIĄZANY JEST DO UŻYWANIA SALI KONFERENCYJNEJ W SPOSÓB ZGODNY Z JEJ PRZEZNACZENIEM I ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI NAPRAWY USZKODZEŃ SALI LUB SPRZĘTU, POWSTAŁYMI W WYNIKU ICH NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA.
 9. NAJEMCA/GOŚĆ PENSJONATU ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BUDYNKU.
 10. NA TERENIE SALI OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA.
 11. NA TERENIE SALI NIE PRZESTAWIAMY STOŁÓW I INNYCH SPRZĘTÓW.
 12. STOŁY DO GRY SĄ UDOSTĘPNIONE OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 22:00
 13. STOŁY DO GRY DOSTĘPNE SĄ DLA DZIECI OD 8 LAT.
 14. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓW DO GRY „PIŁKARZYKI”:

 

 • DBAMY O SPRZĘT
 • GRAMY TYLKO ORYGINALNYMI PIŁKAMI,
 • NIE NISZCZYMY STOŁÓW DO GRY- NIE WOLNO WIESZAĆ SIĘ, SPECJALNIE UDERZAĆ, SIADAĆ, PODNOSIĆ ITP.,
 • PODCZAS GRY NIE PIJEMY I NIE JEMY NICZEGO,
 • DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH,
 • GRAMY BEZ „PODKRĘTEK”, PODNOSZENIA STOŁU I INNYCH TRIKÓW,
 • POZOSTAWIAMY PO SOBIE CZYSTY STÓŁ I PORZĄDEK DOOKOŁA.

Regulamin wiaty grillowej

 1. WŁAŚCICIELEM OBIEKTU JEST WILLA DWA JEZIORA
 2. WIATA, JAKO MIEJSCE PIKNIKOWE SŁUŻY OSOBOM INDYWIDUALNYM ORAZ GRUPOM ZORGANIZOWANYM
 3. WIATA UDOSTĘPNIANA JEST W GODZINACH OD 10:00 DO 22:00 PO 23:00 OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNA CISZA NOCNA
 4. ZA OSOBY NIELETNIE PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WIATY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYJMUJĄ ICH OPIEKUNOWIE.
 5. KORZYSTAJĄCY Z WIATY ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCYCH M.IN. Z USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW (DZ.U. Z 2010 R. NR 109, POZ. 719)
 6. KORZYSTANIE Z WIATY MOŻE SIĘ ODBYWAĆ POD NADZOREM OSOBY PEŁNOLETNIEJ, PRZY CZYM: ROZPALAJĄCY OGIEŃ ZOBOWIĄZANY JEST PRZY JEGO ROZPALANIU I UTRZYMYWANIU DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
 7. PO ZAKOŃCZENIU GRILLOWANIA ORAZ POBYTU PO WIATĄ OSOBY TAM PRZEBYWAJĄCE ZOBOWIĄZANE SĄ DO BEZWZGLĘDNEGO SPRAWDZENIA, CZY UŻYWANE PALENISKO SKUTECZNIE WYGASZONO, W PRZYPADKU WYKRYCIA TLĄCYCH SIĘ WĘGLI CZY DREWNA SKUTECZNIE JE WYGASIĆ
 8. W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PALENISKA ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIENIA GO BEZ DOZORU
 9. ZAPEWNIENIE MATERIAŁÓW DO ROZPALENIA I UTRZYMYWANIA OGNIA NA PALENISKU LEŻY W GESTII KORZYSTAJĄCYCH Z PALENISKA
 10. PRZEBYWAJĄCYM POD WIATĄ JAK I W JEJ BLISKIM SĄSIEDZTWIE ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA WULGARNEGO SŁOWNICTWA, ZACHOWYWANIA SIĘ W SPOSÓB AGRESYWNY I ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU.
 11. KORZYSTAJĄCY Z WIATY I PRZEBYWAJĄCY W JEJ SĄSIEDZTWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRZYMANIE ŁADU I PORZĄDKU W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WIATY ORAZ ZA POZOSTAWIENIE PORZĄDKU PO ZAKOŃCZENIU POBYTU
 12. W ZWIĄZKU Z TYM W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNISZCZEŃ, NIEPORZĄDKU ORAZ INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ JE DO RECEPCJI WILLI DWA JEZIORA PRZED WEJŚCIEM NA TEREN
 13. KORZYSTAJĄCY Z WIATY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY POWSTAŁE PODCZAS POBYTU
 14. WSZELKIE ODPADY WYTWORZONE W CZASIE KORZYSTANIA Z WIATY NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
 15. PRACOWNICY WILLI DWA JEZIORA MAJĄ PRAWO WYPROSIĆ KORZYSTAJĄCYCH BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 16. W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA WIATY NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ DO RECEPCJI

 

TELEFONY ALARMOWE:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 LUB 112
STRAŻ POŻARNA 998 LUB 112
POLICJA 997 LUB 112
OGÓLNY- POMOC (Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO) 112