fbpx

Węgorzewo

Willa Dwa Jeziora stanowi znakomitą bazę wypadową dla amatorów zwiedzania, oraz fotografii. Okoliczne tereny zachwycają nie tylko dziką, mazurską przyrodą, ale kryją w sobie mnóstwo ciekawych miejsc z bogatą historią, architekturą, oraz atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy do zapoznania się, z proponowanymi kierunkami zwiedzania.

Kierunek Węgorzewo

Miasto Węgorzewo – nieduże ale za to urocze miasto,  niezwykle klimatyczne miejsce, położone w północnej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, tutaj będziesz mógł zrobić zakupy, zwiedzać oraz skorzystać z bogatej oferty lokalnych restauracji i pubów. Węgorzewo oferuje także kilka ciekawych miejsc które warto koniecznie zobaczyć:

Muzeum Kultury Ludowej – gromadzone od niemal czterdziestu lat zbiory prezentowane są na wystawach stałych i czasowych. Przeznaczenie wielu narzędzi trudno jest odgadnąć. Bo kto dziś pamięta, do czego służyły gremplarnia, cep czy kantary? Przy muzeum działa pracownia garncarska, w której każdy może się przekonać, że nie święci garnki lepią. Powoli rozrasta się skansen. Nad brzegiem Węgorapy stanęły już trzy XIX-wieczne budynki: szachulcowa kuźnia, podcieniowa chata i drewniana remiza strażacka. Muzeum organizuje też wiele imprez o zasięgu wykraczającym poza granice regionu, a nawet kraju. Szczególną popularnością cieszy się sierpniowy Międzynarodowy Jarmark Folkloru.

2
Rapa 05.06.2011. Piramida "mazurska piramida" - grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez duñskiego rzeŸbiarza Bertela Thorvaldsena- zbudowany w 1811 w mazurskiej wsi Rapa. Charakterystyczn¹ cech¹ jest kszta³t, przypominaj¹cy staro¿ytne egipskie piramidy. Podstawa zbudowana jest z kamienia polnego, na planie kwadratu d³ugoœæ boku podstawy: 10,4 m, wysokoœæ piramidy: 15,9 m. ar/soa PAP/Artur Reszko

Zamek Krzyżacki w Węgorzewie – jest najstarszym zabytkiem miasta. Dziś trudno jest domyśleć się, że otynkowany i pomalowany na żółto budynek w centrum miasta z prostokątnymi oknami i czerwonym dwuspadowym dachem to zamek krzyżacki. Został przez zakon wzniesiony w stylu gotyckim na planie pięcioboku zamykającego dziedziniec, posiadał wieżę. Do drugiej połowy XV wieku miała tu swą siedzibę administracja krzyżacka, później przeszedł w ręce prywatne. Po spaleniu przez Litwinów drewnianego zamku w 1365 roku został wybudowany przez krzyżaków w 1398 rok. Wielokrotnie przebudowywany, m. in. na sąd i więzienie. 24 stycznia 1945 roku wnętrze zostało doszczętnie spalone przez Armię Czerwoną, jednak mury XIV-wieczne pozostały. W latach 70-80 odbudowany z przeznaczeniem na bibliotekę miejską, siedzibę Rady Miejskiej i Urząd Stanu Cywilnego.

Piramida w Rapie – Grobowiec rodziny Farenheit. Celem budowy grobowca – piramidy było stworzenie warunków sprzyjających mumifikacji ciała. Badacze odkryli, że jest to miejsce, jak żadne inne w okolicy, o wielkiej mocy koncentracji pozytywnego promieniowania energii Ziemi i Kosmosu;

Ściborki – pośród gęstych lasów, łagodnych wzgórz leży Republika Ściborska jedna z najbardziej odludnych i rzadko odwiedzanych części Mazur w okolicy Puszczy Boreckiej. W centrum osady stoi dwustuletni drewniany dom, a w jego pobliżu utworzono dwie egzotycznie wyglądające wioski: Biegnący Wilk – Eskimosi i Indianie czyli osada ekologiczna obrazującą jak żyli rdzenni mieszkańcy Ameryki i jak duże znaczenie miało dla nich życie zgodne z naturą. W osadzie hoduje się kilkadziesiąt malamutów i husky. Niskie sanie grenlandzkie i ozdobne psie uprzęże przypominają, że psy to najbliżsi towarzysze Eskimosów.

Banie Mazurskie – W czasie II wojny, światowej wieś uległa częściowemu zniszczeniu. Po 1945 r. zasiedlona została głównie ludnością ukraińską, przesiedloną przymusowo. W Baniach poza obiektami sakralnymi znajduje się kilka domów z początku XX wieku